מעניין לחיות פה | 9167*

דוחות תקופתיים מונגשים

הדוחות התקופתיים והמיידיים הקובעים הם אלו שפורסמו באתר הבורסה לניירות ערך או הרשות לניירות ערך, וככל שקיימת סתירה ביניהם לבין המתפרסם בעמוד זה, יגברו הדוחות המפורסמים באתר הבורסה לניירות ערך או הרשות לניירות ערך.

2024

מרשם בעלי מניות ליום 16.07.2024

16.07.2024

מרשם ניירות ערך ליום 16.07.2024

16.07.2024

מרשם ניירות ערך ליום 10.07.2024

10.07.2024

מרשם בעלי מניות 10.07.24

10/07/2024

דוחות נאמן 2023-2024 סדרות ד ה ו

26/06/2024

דוח מיידי - הארכת אופציה חיפה

10/06/2024

מגדלי הים התיכון תשקיף מדף מאי 2024

04/06/2024

דוח רבעוני מגדלי הים התיכון לרבעון ראשון לשנת 2024

29/05/2024

כתב הצבעה זימון אסיפה כללית מיוחדת מאי 2024

27/03/24

דוח זימון אסיפה כללית שנתית מיוחדת מגדלי הים התיכון - מאי 2024

27/03/24

דוח תקופתי מגדלי הים התיכון מאוחד לשנת 2023

31/03/24

מרשם בעלי מניות ליום 12.3.2024

12/03/24

מרשם ניירות ערך ליום 12.3.2024

12/03/24

דוח זימון משלים

04/03/2024

כתב הצבעה משלים זימון אסיפה כללית שנתית 2024

04/03/2024

דוח זימון אסיפה כללית שנתית מיוחדת מגדלי הים התיכון

04/02/2024

כתב הצבעה זימון אסיפה כללית מיוחדת

04/02/2024

מרשם בעלי מניות ליום 23.01.2024

23/01/2024

מרשם ניירות ערך ליום 23.01.2024

23/01/2024

דיווח מיידי - הסכם שיתוף פעולה עם כלל

09/01/2024

2023

מגדלי הים התיכון מעקב דצמבר 2023

02/01/2024

מרשם בעלי מניות מגדלי הים התיכון 10/12/2023

10/12/2023

מרשם ניירות ערך מגדלי הים התיכון 10/12/2023

10/12/2023

דוח רבעוני מגדלי הים התיכון ליום 30.09.2023

29/11/2023

מרשם ניירות ערך מגדלי הים התיכון

29/08/2023

מרשם בעלי מניות מגדלי הים התיכון

29/08/2023

תוצאות הנפקה סדרה ו מגדלי הים התיכון

29/08/2023

דוח הצעת מדף הנפקת אגרות חוב סדרה ו מגדלי הים התיכון 27.8.2023

28/08/2023

מגדלי הים התיכון עדכון פעולת דירוג

27/08/2023

מגדלי הים התיכון תוצאות המכרז למוסדיים אגח סדרה ו

27/08/2023

מצגת סדרה ו אוגוסט 2023

22/08/2023

מגדלי הים התיכון דוח רבעוני ליום 30.6.2023

22/08/2023

דוח מיידי טיוטה רביעית שטר נאמנות

22/08/2023

דוח מיידי טיוטה 3 שטר נאמנות

21/08/2023

דוח מיידי מגעים עם גוף מוסדי

21/08/2023

עדכון פעולת דירוג אוגוסט 2023

21/08/2023

מרשם ניירות ערך ליום 21.8.2023

21/08/2023

מרשם בעלי מניות ליום 21.8.2023

21/08/2023

פדיון מוקדם (סדרה ד') מתוקן 3

13/08/2023

פדיון מוקדם (סדרה ד') מתוקן 2

08/08/2023

פדיון מוקדם (סדרה ד') מתוקן

07/08/2023

פדיון מוקדם (סדרה ד')

04/08/2023

היתר חפירה

31/07/2023

מגדלי הים התיכון דיווח מיידי - שטר נאמנות

23/07/2023

מגדלי הים התיכון פעולת דירוג

10/07/2023

מצגת להנפקת אגרות חוב מדורגות 2A (סדרה ו')

10/07/2023

דיווח הודעה על כוונה

10/07/2023

דוח רבעון 1 לשנת 2023

31/03/2023

הצגת דוחות